Fons Institut Menorquí d'Estudis (IME)

L’Institut Menorquí d’Estudis (IME) és un organisme autònom del Consell Insular de Menorca (CIM) de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica pròpia, creat pel CIM i destinat a la recerca, promoció, recuperació i difusió de la cultura de l’illa de Menorca, amb la voluntat d’esdevenir centre de recepció i intercanvi de pensament i ciència.
L’IME, a més de les activitats pròpies (cursos, jornades, edició beques d’investigació…), pot conveniar amb institucions i entitats la realització dels serveis següents:

  • Elaboració d’informes tècnics.
  • Elaboració de projectes científics.
  • Organització de conferències, jornades, cursos i seminaris.
  • Organització d’excursions i visites de caire científic.
  • Organització d’exposicions didàctiques.
  • Coordinació de l’edició de llibres.

Els enregistraments dels seus diferents actes comencen l’any 1985 amb les “Jornades d’Antropologia i Societats Pageses”.
Aquests han estat custodiats a l’Arxiu de l’IME fins que han passat a les dependències de l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca, que s’ha encarregat de la seva digitalització.

Accés a la descripció ISAD(G)

Inventari (PDF)