Fons Antoni Roca Montanari

Àrea d’identificació
1.1.- Codi de referència: ARM
1.2- Títol:
Fons Antoni Roca
1.3.- Dates:
Conté: 1969-1987
1.4.- Nivell de descripció:
Fons
1.5.- Volum de la unitat de descripció:
Caixes: 80 bobines

Àrea de context

2.1.- Història de l’autor:
Fons filmogràfic d’Antoni Roca Montanari. Aquest fons neix quan Antoni compra la càmara de Súper 8 amb motiu del naixement de la seva primera filla l’any 1968. És una afició on es deixa constància de qualsevol acte familiar  i del paisatge i la natura de Menorca ja que a l’autor sempre li ha agradat el camp de Menoca.
Les imatges han estat cedides per Antoni Roca Montanari, autor i propietari dels films, que les ha conservades  a casa seva fins l’actualitat.

Àrea de contingut i estructura
3.1.- Resum de l’abast i del contingut (composició del fons)
Consisteix en un fons filmogràfic generat per Antoni Roca Montanari des de k’any 1969 fins 1987.
Inclou 80 bobines Súper 8.
L’interès del fons roman en el fet que constitueix un retrat de la vida familiar i al mateix temps del paisatge dels anys 70-80 a Menorca.
S’ha procedit a la realització d’una primera tasca de digitalització de tots els films del fons. Les còpies s’han fet en els formats avi i DViX.
Posteriorment es procedirà a la realització del quadre de classificació per a la descripció de cadascun dels reportatges del fons.