La història oral

imatgedidacticahoral

LA HISTÒRIA ORAL. CONÈIXER EL PASSAT DE MENORCA

Unitat didàctica destinada a aprendre a entrevistar una persona major i recollir un document sonor que pot passar a ser patrimoni de l’arxiu. Permet als alumnes aproximar-se als nostres majors i a la història més pròxima de la seva població.

Unitat didàctica: Didàctica (PDF)