El fons de Juan Pons Jover ja és a l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca

En data 16 de febrer de 2015, Martina Pons Carreras, filla de Juan Pons Jover, feu una proposta de donació del fons fotogràfic del seu pare al Consell Insular de Menorca per a la seva incorporació a l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca. Després d’un estudi per establir el seu valor històric, cultural i artístic es va procedir a la signatura d’un contracte de cessió d’imatges en comodat en data de 16 de juny de 2015.
Per a la nostra institució és una molt bona notícia ja que es tracta d’un fons que reflecteix les transformacions i la vida social o religiosa de l’entorn més immediat de l’autor.

Juan Pons Jover (1923-2012) va ser un fotògraf aficionat d’Alaior. Va fer algunes exposicions a Alaior i es va presentar a concursos nacionals. Va formar part d’algunes entitats culturals com ara el Fotoclub d’Alaior.

SEI22537

El seu fons representa aquesta afició. Està format aproximadament d’unes 4000 diapositives i més de 7000 negatius en blanc i negre compreses entre l’any 1940 i 2000 amb un estat de conservació bo.

El conjunt està format per fotografies que reflecteixen la transformació i els canvis socials de la Menorca del segle XX, en concret de la població d’Alaior i per la seva diversitat temàtica.

Amb aquesta aportació a l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca permet la conservació d’aquest patrimoni fotogràfic.