La imatge de Menorca

didàctica la imatge de Menorca_Page_1

LA IMATGE DE MENORCA. CANVIS EN EL PAISATGE DURANT EL SEGLE XX

Unitat didàctica que acompanya l’exposició La imatge de Menorca. Canvis en el paisatge durant el segle XX. Amb l’ajuda del o la guia de l’exposició els alumnes s’hauran de fixar en els detalls que explica així com en els canvis que reflecteixen les imatges. La guia didàctica inclou també una sèrie d’activitats individuals o en grup que els alumnes poden treballar posteriorment en base als continguts apresos durant la visita.

Unitat didàctica: Didàctica (PDF)