L’Arxiu d’Imatge i So de Menorca i les seves unitats didàctiques

L’ARXIU D’IMATGE I SO DE MENORCA I LES SEVES UNITATS DIDÀCTIQUES

Situat a l’antiga seu del CIM, l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca (AISM) conserva pel·lícules, fotografies, postals i sons, en diversos formats, amb l’objectiu de protegir i conservar la memòria de Menorca. Aquests documents són patrimoni i s’han de conservar, catalogar, restaurar i difondre per allargar-ne la vida i per mostrar-nos com han canviat molts aspectes del nostre entorn i de la nostra societat.
Per tal d’apropar aquest patrimoni a tothom i d’aquesta manera aconseguir que es valori la importància de la tasca que realitza l’AISM i alhora engrandir-ne el fons amb noves aportacions, es va iniciar un programa d’unitats didàctiques i visites a l’arxiu dirigides principalment als escolars de secundària, batxillerat, cicles i escoles d’adults. Les unitats didàctiques tenen diferents nivells de dificultat en funció del grau de coneixements sobre la matèria que tengui el grup, i tenen com a característica comuna que es poden treballar al mateix arxiu i també a l’aula, on es poden desenvolupar més o menys segons el criteri dels professors.

L’arxiu disposa actualment de quatre unitats didàctiques diferents:

– “Què és l’Arxiu d’Imatge i So”: Consisteix en una visita a les instal·lacions de l’AISM que inclou un audiovisual de devers trenta minuts i una unitat didàctica per treballar a l’arxiu i a classe. L’audiovisual recull les aportacions de molts donants i del fons propi i mostra aspectes referits a Menorca. També mostra algunes de les principals creacions audiovisuals dels darrers anys que es conserven. Aquesta unitat didàctica es fa gairebé sempre en el cas que no s’hagi visitat mai l’arxiu, perquè conté la informació necessària per conèixer-lo.
– “La història oral: conèixer el passat de Menorca”: S’ensenya a entrevistar una persona major amb l’objectiu de recollir un document sonor que passarà a ser patrimoni de l’arxiu i, alhora, aproximar els alumnes als nostres majors i a la història més pròxima. Aquesta unitat didàctica està relacionada amb un projecte que ja fa anys que duu a terme l’AISM en el qual s’entrevista gent gran per poder formar un fons oral de la història de Menorca. Els al·lots podran aportar les seves entrevistes a aquest fons.
– “Un dia de la meva vida”: El que ens interessa en aquesta unitat didàctica és que els al·lots expliquin la seva vida quotidiana a través d’un reportatge que ells mateixos han d’elaborar, un projecte fotogràfic o filmogràfic que ha de passar a formar part del fons de l’arxiu i que ens servirà per comparar-lo amb elements del passat tenint en compte que d’aquí a uns anys aquests mateixos documents ens permetran establir-hi noves comparacions. Durant l’explicació, que es pot fer a les nostres instal·lacions o al centre educatiu, es veuran imatges d’un dia quotidià de temps passats per tal que els al·lots s’adonin del que han de fer, i si cal també es pot ensenyar a fer un guió per realitzar el reportatge.
– “El paisatge: com ha canviat tot, i com canviarà”: Un tema molt important a Menorca i de molta actualitat és el de la protecció i els usos del paisatge. A partir de l’observació de diferents fotografies i films, els alumnes s’adonaran dels canvis soferts pel nostre paisatge. L’objectiu és que ells cerquin i aportin imatges de paisatges per col·laborar amb la tasca realitzada a l’arxiu i realitzin un projecte sobre l’actualitat i el futur del seu entorn. Durant les explicacions se’ls proporcionaran materials per desenvolupar el treball.