Avís Legal

El lloc web de l’AISM, Arxiu d’Imatge i So de Menorca, és propietat del Consell Insular de Menorca.

Els continguts d’aquest lloc i els drets sobre aquests continguts pertanyen al Consell Insular de Menorca o a terceres persones que n’han autoritzat el seu ús. Excepte quan s’indiqui de forma expressa i en cada cas, totes les imatges que es difonen per mitjà d’aquest lloc estan afectades per drets de propietat intel·lectual protegits per la Llei. L’Arxiu d’Imatge i So de Menorca difon aquestes imatges únicament amb finalitats informatives dels continguts dels seus fons, la qual cosa no es pot entendre com una autorització d’ús. Per a la utilització de les imatges amb qualsevol finalitat cal adreçar una sol·licitud a l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca, tot seguint el procediment que s’indica en el propi lloc web o bé tot adreçant-se a telefònicament o per correu electrònic o postal.

En relació a les dades de caràcter personal que s’obtenen des d’aquest lloc web l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se’n derivarà. Les dades personals obtingudes s’incorporaran a un fitxer creat per atendre les sol·licituds dels seus usuaris de i per a l’organització dels seus serveis. L’usuari del web que facilita dades de caràcter personal podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPDP, tot adreçant-se de qualsevol forma o per qualsevol mitjà al Consell Insular de Menorca.

El Consell Insular de Menorca no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta administració.

El Consell Insular de Menorca no garanteix que el web i els servidors estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.